parallax background

Doporučení ke krytí

Standardy plemen
Stanovy KCHLS

Pokud je fena chovná a chovatel se ji rozhodne krýt, minimálně 1 měsíc před předpokládaným háráním písemně požádá příslušného poradce chovu o vydání „Doporučení ke krytí“. Žádost musí obsahovat jméno a název chovné stanice feny, telefonní kontakt, její ČLP, reg. číslo a kopii dokladu o členství v KCHLS, případně chovatelův návrh na krycí psy, kterými by měl zájem krýt včetně jejich ČLP a reg.č. Pokud některý z navrhovaných krycích psů není registrovaný u KCHLS, musí chovatel přiložit oboustrannou kopii jeho rodokmenu.V případě, že chovatel nemá představu o krycích psech, resp. je začátečník, příslušný poradce chovu navrhne 3 vhodné krycí psy. Spolu se žádostí o vystavení krycího listu zašle žadatel kopii dokladu o zaplacení 200 Kč za vystavení krycího listu (lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů) . V případě expresního termínu vydání krycího listu (ve lhůtě co 10 dnů) se platí navíc poplatek 1000 Kč (rovněž před vystavením krycího listu).

 
Nově je možné podat žádost o Doporučení ke krytí včetně provedení úhrady on-line. Podstatně se tím ušetří čas, náklady na poštovné atd. Ve formuláři je možné nahrát i přílohy (kopie rodokmenu krycího psa). On-line žádost o Doporučení ke krytí je přístupná pro členy klubu v Členské části. Do ní je třeba se přihlásit pod svým Uživatelským jménem a heslem.

ONLINE ŽÁDOST O DOPORUČENÍ KE KRYTÍ

Poradce chovu zašle chovateli:
– dvojmo „Doporučení ke krytí“,
– Přihlášku k zápisu štěňat
– Hlášení vrhu
 
Krycí list se vystavuje pouze pokud žadatel zašle doklady o úhradě krycího, případně expresního krycího polatku.
 
Krycí poplatek se hradí na účet:
 
Číslo účtu: 22937531/0100
Variabilní symbol: 555
Konstantní symbol: 0379
Specifický symbol:členské číslo
Zpráva pro příjemce: příjmení chovatele + za co (doporučení,krytí)
 
Do 8 dnů po nakrytí je chovatel povinen jedno vyplněné „Doporučení ke krytí“ poradci chovu.
 
Do 10 dnů po vrhu zašle chovatel poradci chovu a majiteli krycího psa vyplněné „Hlášení vrhu“ a to i v případě, že fena nezabřezla.
 
 
Ve třech týdnech věku zašle chovatel Doporučení ke krytí a vyplněnou Přihlášku k zápisu štěňat na Plemennou knihu ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4. Pokud má fena první vrh, zasílá též originál PP.
 
Přihláška k zápisu štěňat se vyplňuje způsobem, že jména štěňat v jednom vrhu musí začínat jedním abecedním písmenem, běžně se praktikuje A, B, C atd. Tato posloupnost je pro jednotlivá plemena v chovatelské stanici, nikoliv pro jednotlivé feny. Příklad: Máte-li 2 chovné feny stejného plemene, tak jedna má vrh A, druhá B, příští rok C, druhá D atd. Častou chybou při vyplňování Přihlášky k zápisu štěňat je, že chovatelé vyplňují jména v pořadí jak se rodí štěňata. Správně se řadí nejdříve psi, pak feny podle abecedy druhého písmene, tedy: Adam, Aron, Abba, Asta atd. ČMKJ přidělí do příslušné kolonky čísla zápisu štěňat.
 
V případě čipování je chovatel povinen přidat v Přihlášce k zápisu štěňat k příslušnému číslu zápisu čipový kód. V 6-7 týdnech se štěňata otetují, případně očipují, veterinář potvrdí a chovatel zašle zpět na ČMKJ. Poté Vám přijdou PP na dobírku.
 
Pokud Váš chovný pes nebo fena získají další ohodnocení na výstavách nebo zkouškách, je třeba toto doložit na ČMKJ, jinak tyto nové okolnosti nebudou mít štěňata v rodokmenech.

Žádosti o doporučení ke krytí posílejte zasílejte přímo příslušným poradcům chovu:

 

 

Retrívři - hl. poradce chovu pro retrievery Curly coated retriever, Chesapeake bay retriever, Flatcoated retriever, Nova scotia duck tolling retriever

Ing. František Korda, Holičky 36, 379 01 Třeboň, Tel.: 602 651 139, email: fkorda@retriever.cz

Retrívři - Golden retriever

Iva Maříková, Sedlo 1, 378 33 Číměř, Tel.: 773 232 727, email: chlupatestesti@chlupatestesti.cz

Retrívři - Labrador retriever

Josef Stránský, 543 73 Prosečné 127, Tel.: 605 956 921, email: stransky.pepik@volny.cz

Online žádost o doporučení ke krytí pro členy KCHLS

Žádost o doporučení ke krytí ke stažení