parallax background

Doporučení ke krytí

Standardy plemen
Stanovy KCHLS

Pokud je fena chovná a chovatel se ji rozhodne krýt, minimálně 1 měsíc před předpokládaným háráním požádá online přes formulář v KCHLS office příslušného poradce chovu o vydání "Doporučení ke krytí".

 
Žádost o Doporučení ke krytí včetně provedení úhrady lze podat výhradně on-line přes KCHLS-office. Ve formuláři je možné nahrát i přílohy (kopie rodokmenu krycího psa). On-line žádost o Doporučení ke krytí je přístupná pro členy klubu v KCHLS-office. Do systému je třeba se přihlásit pod svým Uživatelským jménem a heslem případně se do něj registrovat ZDE.
 
ONLINE ŽÁDOST O DOPORUČENÍ KE KRYTÍ
Žádost musí obsahovat jméno a název chovné stanice feny, telefonní kontakt, její ČLP, reg. číslo a členské číslo v KCHLS, případně chovatelův návrh na krycí psy, kterými by měl zájem krýt včetně jejich ČLP a reg. č. Pokud některý z navrhovaných krycích psů není registrovaný u KCHLS, musí chovatel přiložit oboustrannou kopii jeho rodokmenu. V případě, že chovatel nemá představu o krycích psech, resp. je začátečník, příslušný poradce chovu navrhne 3 vhodné krycí psy. Spolu se žádostí o vystavení krycího listu zašle žadatel kopii dokladu o zaplacení 200 Kč za vystavení krycího listu (lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů) . V případě expresního termínu vydání krycího listu (ve lhůtě co 10 dnů) se platí navíc poplatek 1000 Kč (rovněž před vystavením krycího listu).
 
Poradce chovu zašle chovateli: - dvojmo „Doporučení ke krytí“, - Přihlášku k zápisu štěňat (Ke stažení ZDE), - Hlášení vrhu (Ke stažení ZDE)
 
Ve zcela výjimečných případech, že chovatel nežádá a neplatí prostřednictví online formuláře, musí si předem vyžádat  podklady k úhradě krycího (obě lhůty se prodlouží o 5 dnů), případně expresního krycího poplatku emailem na info@kchlsoffice.cz. Bez toho nebude krycí list vystaven.
 
 
 
Do 8 dnů po nakrytí je chovatel povinen jedno vyplněné „Doporučení ke krytí“ zaslat poradci chovu.
 
Do 10 dnů po vrhu zašle chovatel poradci chovu a majiteli krycího psa vyplněné "Hlášení vrhu" a to i v případě, že fena nezabřezla.
 
 
Ve třech týdnech věku zašle chovatel Doporučení ke krytí a vyplněnou Přihlášku k zápisu štěňat na Plemennou knihu ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4. Pokud má fena první vrh, zasílá též originál PP.
 
Přihláška k zápisu štěňat se vyplňuje způsobem, že jména štěňat v jednom vrhu musí začínat jedním abecedním písmenem, běžně se praktikuje A, B, C atd. Tato posloupnost je pro jednotlivá plemena v chovatelské stanici, nikoliv pro jednotlivé feny. Příklad: Máte-li 2 chovné feny stejného plemene,  tak jedna má vrh A, druhá B, příští rok C, druhá D atd. Častou chybou při vyplňování Přihlášky k zápisu štěňat je, že chovatelé vyplňují jména v pořadí jak se rodí štěňata. Správně se řadí nejdříve psi, pak feny podle abecedy druhého písmene, tedy: Adam, Aron, Abba, Asta atd. ČMKJ přidělí do příslušné kolonky čísla zápisu štěňat.
 
V případě čipování je chovatel povinen přidat v Přihlášce k zápisu štěňat k příslušnému číslu zápisu čipový kód. V 6-7 týdnech se štěňata otetují, případně očipují, veterinář potvrdí a chovatel zašle zpět na ČMKJ. Poté Vám přijdou PP na dobírku.
 
Pokud Váš chovný pes nebo fena získají další ohodnocení na výstavách nebo zkouškách, je třeba toto doložit na ČMKJ, jinak tyto nové okolnosti nebudou mít štěňata v rodokmenech. 
 
Žádosti o doporučení ke krytí posílejte  zasílejte přímo příslušným poradcům chovu (kontakty ZDE)            
ing. František Korda - hl. poradce chovu - sekce retrieverů