KCHLSLetitým hlavním posláním Klubu chovatelů loveckých slídičů je řízený chov plemen loveckých slídičů, přinašečů a vodních psů, sdružených v klubu. Na základě nejnovějších poznatků genetiky zlepšujeme chovnou základnu v rámci platných standardů FCI, ČMKU a chovatelského řádu, se zřetelem na zachování přirozených vloh a zachování zdraví.

Sekce retrieverů

S velkou rodinu slídičů se retrieveři spojili v roce 1970. První byli labradorští retrieveři z LZ Litovel, kteří se velmi rychle, díky svým loveckým vlastnostem a povaze, prosadili po celé republice.

Počátkem osmdesátých let byli importováni zlatí retrívří a po roce devadesát i ostatní plemena početné skupiny přinašečů.

Těch je celkem šest: Golden Retriever, Labradorský Retriever, Curly Coated Retriever, Flat Coated Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Označení retriever pak pochází právě z anglického slovesa „to retrieve“, které znamená „přinášet zpět“, tedy aportování.

Tito psi byli odjakživa využíváni právě k vyhledávání zastřelené zvěře, hlavně pernaté vodní a polní, s ukolem přinest kořist svému pánovi. Dohledávka je také jednou z disciplín zkoušek OVVR (Ověření vlohových vlastností retrívrů), které jsou společně s výstavami podmínkou k uchovnění jedince.

Retrieveři jsou psi přátelští, milí, kontaktní a inteligentní. Díky jejich chytrosti není výcvik nějak přehnaně náročný. Rychle chápou a minimálně zapomínají a při výsviku využivájí svých vloh. Právě kvůli těmto vlastnostem bývají využíváni jako asistenční či canisterapeutičtí psi. Pro svou lásku ke všemu živému jsou dokonalými rodinnými psy a opatrovníky dětí. V posledních deseti letech nechybí Golden retriever a Labradorský retriever mezi nejoblíbenějšími plemeny ve všech zemích světa.


Sekce retrieverů sdružuje příznivce všech plemen retrieverů, zejména jejich chovatele a vlastníky v České republice. Vytváříme podmínky pro chov, výcvik, výstavnictví a jiné činnosti na demokratických principech. Pořádáme svody loveckých psů – OVVR, klubové a speciální výstavy, lovecké zkoušky a jiné chovatelské akce. Poradci chovu poskytují kvalitní chovatelský servis.

Stát se členem KCHLS

Ing. František Korda

hlavní poradce chovu retrieverů

Iva Maříková

poradce chovu Golden retrieverů

Josef Stránský

poradce chovu Labradorských retrieverů

A by chovná základna v rámci platných standardů FCI, ČMKU a chovatelského řádu, zachovávala přirozené vlohy při zachování zdraví, má každá sekce KCHLS ustanovené vedoucí a poradce chovu pro dané plemeno.

Touto koncepcí se prolíná práce chovatelské rady a rady pro sledování zdravotního stavu. U všech chovných jedinců sledujeme dysplazii kyčelního kloubu a dobrovolně progresivní atrofii sítnice oka. Cílem chovu je i výběr jedinců s dobrou povahou bez známek agresivity.