parallax background

Podmínky uchovnění

Klubové a speciální výstavy
Jak uchovnit?

Podmínky, které musí pes nebo fena splnit aby byl uchovněn/-a.

 

Revize platná od 1. 1. 2020 s přechodným obdobím do 30.4. 2020

Pes i feny:

Výstavní ocenění:

Nejméně dvě výstavy, z toho jedna musí být klubová či speciální se zadáním titulu CAC, pořádaná Klubem chovatelů loveckých slídičů nebo Retriever Klubem. Ocenění musí být min. 2x VD. Ocenění na výstavě pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku. Druhá výstava potřebná pro chovnost může být jakákoliv národní, mezinárodní, klubová, speciální, oblastní či oblastní klubová nebo krajská.

Výkon – vlohy, zkoušky:

OVVR – Ověření vlohových vlastností retrieverů nebo jakákoliv lovecká zkouška, kde je přezkušováno přinášení

Videonávod na přihlášení do OVVR

DKK:

A, B, C *

DLK:

povinné, výsledek však nebude mít vliv na chovnost, výsledky budou pouze sledovány a evidovány

Kohoutková výška:

dle standardu, musí být oficiálně doložena změřením rozhodčím z exterieru na výstavě, nebo na jarním svodu. Měření na JS bude uznáno pouze u jedinců starších 1 roku. Individuální měření může provést pouze rozhodčí z exteriéru skupiny FCI 8 a musí být členem příslušných klubů viz. Seznam rozhodčích.


Chrup:

bude sledován pouze skus úplný dle standartu a špičáky, ostatní chybějící zuby se budou počítat a evidovat, ale nebudou mít vliv na  chovnost. Nadále platí, že neplnochrupý jedinec smí být kryt pouze jedincem plnochrupým.

*    DKK: A a B bez omezení , C musí být pářeni pouze jedinci negativními. Za negativní jsou považováni jedinci  A a B.

DKK mohou posuzovat pouze tito veterináři:

MVDr.Jiří Šebek, CSc.
MVDr. Milan Snášil, CSc.

MVDr. Libor Vlček.

Výjimka z chovných podmínek pro pracovní linie Retrieverů

 

Výjimku ze stávajících chovných podmínek je možné se souhlasem obou klubů zastřešujících plemena retrieverů, pokud budou splněny níže uvedené požadavky.

 

 

Bonitace:

 

Pořádaná vždy oběma kluby – KCHLS a RK CZ (posoudí oprávněný vybraný rozhodčí exteriéru, člen KCHLS nebo RK CZ – posuzovat se bude: kohoutková výška, chrup (skus), postavení očních víček, v případě psů varlata. Bonitace je přístupná pro jedince ve věku od 12 měsíců

 

Pracovní zkouška:

 

WT tř. L s min. hodnocením velmi dobrý pořádané jedním z klubů – KCHLS / RK CZ. WT musí obsahovat vodní disciplínu, kde pes prokáže, že plave. Pokud není disciplína součástí WT, musí pořadatel zajistit možnost provedení a přezkoušení psa ve vodě rozhodčím posuzujícím WT. V případě, že toto terén neumožňuje, není výsledek tohoto WT možno použít jako zkoušku pro chovnost. Dále je možné použít výsledek WT pořádaného v zahraničí.

 

a

 

Jakákoliv CACT zkouška z loveckého výkonu s loveckou upotřebitelností pořádaná jedním z klubů – KCHLS / RK CZ tj. SZVP, PZ, VZPR, ZPR a SZR – min. v II. ceně nebo FT – úspěšné dokončení. Bude uznáno i úspěšné dokončení FT v zahraničí. Může být použita pouze zkouška obsahující vodní disciplínu, kde pes prokáže, že plave. Zkouška musí být vždy úspěšně dokončena.

 

Zdravotní testy dle stávajících podmínek klubu pro chovnost retrieverů.

 

Jedinci uchovnění na tuto výjimku mohou být použiti v chovu jen mezi sebou.

 

Jedinec uchovněný na výjimku nemůže být nikdy později uchovněn podle stávajících chovných podmínek.

 

Za dodržení výjimky z chovných podmínek odpovídají oba chovatelské kluby a jejich poradci chovu.

       

 Rozhodčí exteriéru plemen skupiny 8. FCI oprávnění k měření kohoutkové výšky a kontrole správnosti skusu a úplnosti chrupu mimo výstavní kruh za účelem uchovnění psů a fen plemen zastřešených KCHLS:

DOČEKALOVÁ MICHAELA
ELIÁŠKOVÁ LINDA
FRANK KAREL
GOLDFUSOVÁ ANNA
HESOUNOVÁ TEREZA
JANICKÁ STANISLAVA
JINDŘICHOVSKÝ BLAHOSLAV
JINDŘICHOVSKÁ JARMILA
JÍLKOVÁ ZDENA
KAŠPAR MILOŠ
KAŠPAR RADIM
KORDA FRANTIŠEK
KRUTSKÁ ALENA
MALÍKOVÁ LENKA
MERVOVÁ DARINA
PASÁK FRANTIŠEK
NĚMCOVÁ LENKA
POSPÍŠILOVÁ DANA
SMRŽOVÁ DANA
ŠULCEK PAVEL
TRNKOVÁ LUCIE

  Aktualizovaná Příloha zápisu z jednání Výboru KCHLS dne 10.7.2023