KLUBOVÁ VÝSTAVA RETRIEVERŮ – PRAHA, DŽBÁN (neděle 4.10.2020) – aktuální informace

2. a 3. uzávěrka na říjnovou Klubovou výstavu v Praze posunuta na 15. a 20. září
Klubová a Speciální výstava Retrieverů v Humpolci se přesouvá na nový termín So.-Ne. 31.7.-1.8.2021 – Posouvá se i druhá uzávěrka na 30.5.2021 a třetí na 30.6.2021

Vážení účastníci výstavy,

vzhledem k současné složité situaci při pandemii COVID-19 jsme nuceni přijmout opatření, aby nedocházelo ke shromáždění většího počtu osob. Z tohoto důvodu jsme vypracujeme časový harmonogram nástupu na posuzování po cca 10 psech do kruhů, tak jak jej možná znáte i z jiných výstav. V uvedený čas bude třeba být připraven u vchodu do areálu kempu Džbán, kde budete nasměrováni ke svému kruhu. Pokud v tento čas nebudete přítomni u vchodu, nebudete moct být posouzeni. Každopádně se řiďte pokyny organizátorů, kteří Vám v případě zpoždění posuzování sdělí posunutý čas ke vstupu.

Oproti rozpisu může dojít ke zpoždění, ale nemusíte se obávat, že by posuzování ve Vašem kruhu začalo dříve, než je uvedeno!
Vzhledem k pandemii není ani vhodné, abyste se dostavili s větším časovým předstihem. Pokud chcete mít klid, doporučujeme přijet na parkoviště u kempu Džbán cca 20minut před uvedeným časem pro Váš kruh. Budete-li se na parkovišti zdržovat déle (např. máte více psů k posouzení v různé časy), žádáme Vás, abyste vyčkávali ve vzdálenější části parkoviště, popř. se šli projít do přilehlého parku v Divoké Šárce.

U vchodu do areálu kempu Džbán bude pořadatelská služba, která Vám v případě nejasností poskytne další informace.

Vstupní list opravňuje jednu osobu ke vstupu na výstavu se psem na něm uvedeným. Je-li na vstupním listu přihlášeno více psů, kteří vstupují společně, pak je možné mít s sebou další jednu osobu doprovodu. Ostatní návštěvníci nebudou z nařízených opatření do výstavního areálu vpuštěni.

Při vstupu do areálu na posuzování obdržíte u vchodu své katalogové číslo. Desky s posudkovými listy obdržíte až ve výstavním kruhu.

Pokud jste se přihlašovali přes systém dogoffice, budete mít po přihlášení do svého profilu na dogoffice k dispozici vstupní list ke stažení nejpozději v pátek 2.10.2020. Vstupní list bude vydán záměrně až 2 dny před výstavou, neboť v něm budou uvedeny všechny případné změny v důsledku možných dalších omezujících opatření.

Pokud v dogoffice vidíte informaci o nespárované platbě, týká jen účetního systému, neznamená, že byste měli nedoplatek. Důležitá je informace, že Vaše přihláška je vyřízená a nikoli stornována pro nezaplacení.

Výstavní katalog bude vydán v online podobě a bude k dispozici ke stažení v den konání výstavy od 5:00 hod. ráno.

Ke stažení budete moct využít 2 odkazy – též v podobě QR kódu:

Na webu a facebooku KCHLS budou zveřejněny také případné další aktuality a nejpozději v pátek časování do kruhů.

Oficiální zahájení a soutěže (kromě BIS) jsou na výstavě zrušeny. Jediná soutěž, která se uskuteční, bude BIS o nejlepšího psa výstavy, do níž nastoupí všichni psi s titulem BOB. Pokud jste přihlášeni do soutěží, za něž jste uhradili poplatek, bude Vám převodem vrácen.

Všichni účastníci ve výstavním areálu musejí mít po celou dobu zakrytá ústa rouškou nebo jiným obdobným způsobem. V prostoru parkoviště tuto povinnost mají tehdy, pokud se vyskytují mimo automobil a shromažďují se s dalšími osobami (kromě osob z vlastního automobilu) – např. při komunikaci s organizátory, s dalšími účastníky, dále u vchodu do výstavního areálu před vstupem k posuzování apod. Žádáme účastníky o maximální respekt k tomuto opatření. Nošení roušek je ke dni sepsání těchto podmínek nařízeno hl. m. Prahou na akcích s účastí nad 100 osob. Nutné je především pro ochranu zdraví všech přítomných, ale také z důvodu, že nechceme riskovat možnou karanténu účastníků!

Výstavy se nesmějí účastnit žádné osoby, které vykazují příznaky nachlazení nebo akutního respiračního onemocnění.

Takové osoby nebudou vpuštěny do výstavního areálu, popř. z něj budou vykázány.

Žádáme účastníky aby se v areálu zdržovali jen po dobu posuzování jejich psů, po posouzení psa aby vyčkali u kruhu, pokud půjdou s další třídou o tituly, jinak aby se odebrali k zápisu výsledků do PP do výstavní kanceláře a poté k východu. Čas zahájení posuzování soutěže BIS bude rovněž stanoven. Na tento čas se psi s titulem BOB opět dostaví ke vchodu do areálu. Vyčkávat na posuzování mohou účastníci v okolí areálu či na parkovišti. Z důvodu nezbytných opatření nebude možné, aby si účastníci ve výstavním areálu stavěli stany a setrvávali déle, než je potřebné k posouzení jejich psa.

Dále žádáme účastníky, aby pravidelně používali dezinfekci rukou a aby v rámci možností zachovávali odstup cca 2m od osob, s nimiž nejsou v pravidelném blízkém styku, kratší odstupy aby udržovali jen pro míjení s dalšími účastníky v zúženém prostoru po nezbytnou dobu. Nad rámec výše uvedeného je nutné dodržovat všechna aktuálně platná všeobecná nařízení omezení akcí ke dni konání výstavy, ať už
celostátní nebo regionální,
která mohou stanovit další omezení. V případě dále zhoršené situace v době konání výstavy jsou všichni přítomní povinni dodržovat další pravidla, oznámená organizátory u vstupu nebo nařízená v dané době platným právním předpisem.

Doufáme, že chápete nutnost všech výše uvedených opatření. Věřte, že organizace výstavy v těchto podmínkách je pro nás velmi náročná a že děláme vše, co je v našich silách, abychom výstavu mohli uskutečnit.

Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho úspěchů.

Jana Lásková, ředitelka výstavy