2. a 3. uzávěrka na říjnovou Klubovou výstavu v Praze posunuta na 15. a 20. září