parallax background

Golden retriever

Labrador retriever
Pozvánka na členskou schůzi sekce retrieverů 5.1.2020 – Třeboň hotel Myslivna

Golden retriever byl vyšlechtěn ve Velké Británii.


D nes je to středně velký lovecký pes, jehož tělo je vyvážené a souměrné. Golden retriever je obecně klidný, přátelský a vyhledávající společnost lidí a jiných psů pro své rozpustilé hry, které ho baví v každém věku.

Má dobré plavecké schopnosti a hustou nepromokavou srst, což je plně využito při lovu kachen či jiného vodního ptactva.

Jedná se o psa, který se vyznačuje velkou ochotou pomáhat lidem, a proto se také využívá jako canisterapeutický, vodící nebo asistenční pes. V průměru se dožívá věku kolem 12 let. Golden retriever je klidný, ochotný a velmi přátelský jak k dospělým, tak k malým dětem.

TEMPERAMENT

Nelze jednoznačně určit, jaké povahové vlastnosti bude mít váš pes. Tím, že je to zlatý retrívr, má jisté předpoklady, ale hodně záleží na tom, jak prožil socializační fázi svého života, kterou částečně prožívá u chovatele a částečně u nového majitele, ale tímto se zabývá etologie psů. Předpoklady u Zlatého retrívra jsou učenlivost, hravost, ochota pomáhat, přátelskost a laskavost.


 
S vou aktivitou jsou předurčeni pro spoustu činností. Stále jsou bráni na lov jako přinašeči, protože jsou ochotni najít mrtvou nebo raněnou zvěř a nesníst ji. Ale zároveň jsou vhodnými domácími mazlíčky (jelikož jsou velice ohleduplní k dětem, starším nebo nemohoucím lidem).

Mají vyrovnanou povahu, a tak se používají jako terapeutičtí či asistenční psi. Při těchto činnostech bývají nejšťastnější, protože jejich charakteristickými vlastnosti jsou kladný vztah k lidem a ochota pomáhat jim. Zlatí retrívři se také používají jako hledači drog.

Účastní se různých soutěží jako agility, flyball, dog trekking, coursingu, dog dancing a hojně se také rozmohlo skládání vyšších loveckých zkoušek. Tam se řadí mnoho druhů zkoušek rozdělených podle zaměření (např. zkoušky speciálních vodních prací, podzimní zkoušky, lesní zkoušky a další).