parallax background

Podmínky uchovnění

Klubové a speciální výstavy
Jak uchovnit?

Podmínky, které musí pes nebo fena splnit aby byl uchovněn/-a.

 

Revize platná od 1. 9. 2017

Pes i feny:

Výstavní ocenění:

nejméně dvě výstavy, z toho jedna vyššího typu, ocenění min. 2x VD*

Výkon – vlohy, zkoušky:

OVVR – Ověření vlohových vlastností retrieverů nebo jakákoliv lovecká zkouška, kde je přezkušováno přinášení

DKK:

A, B, C

DLK:

povinné, výsledek však nebude mít vliv na chovnost, výsledky budou pouze sledovány a evidovány

Kohoutková výška:

dle standardu, musí být oficiálně doložena změřením rozhodčím z exterieru na výstavě, nebo na jarním svodu. Měření na JS bude uznáno pouze u jedinců starších 1 roku. Individuální měření může provést pouze rozhodčí z exteriéru skupiny FCI 8 a musí být členem příslušných klubů viz. Seznam rozhodčích.


Chrup:

bude sledován pouze skus úplný dle standartu a špičáky, ostatní chybějící zuby se budou počítat a evidovat, ale nebudou mít vliv na  chovnost. Nadále platí, že neplnochrupý jedinec smí být kryt pouze jedincem plnochrupým.

*      Ocenění pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku

**    DKK: A a B bez omezení , C musí být pářeni pouze jedinci negativními. Za negativní jsou považováni jedinci  A a B.

DKK mohou posuzovat pouze tito veterináři:

MVDr.Jiří Šebek, CSc.
MVDr. Milan Snášil, CSc.

MVDr. Libor Vlček.