parallax background

Podmínky uchovnění

Klubové a speciální výstavy
Jak uchovnit?

Podmínky, které musí pes nebo fena splnit aby byl uchovněn/-a.

 

Podmínky uchovnění - retrieveři

Výstavní ocenění:

nejméně dvě výstavy, z toho jedna vyššího typu, ocenění min. 2x VD*


Výkon - vlohy, zkoušky:

OVVR - Ověření vlohových vlastností retrieverů nebo lovecká zkouška, kde je přezkušováno přinášení. Podrobněji o OVVR a Řád OVVR zde.


DKK:

0/0 až 2/2**


DLK:

povinné, výsledek však nebude mít vliv na chovnost, výsledky budou pouze sledovány a evidovány


Kohoutková výška: 

dle standardu


Chrup:

bude sledován pouze skus dle standartu a špičáky, ostatní chybějící zuby se budou počítat a evidovat, ale nebudou mít vliv na  chovnost. Nadále platí, že neplnochrupý jedinec smí být kryt pouze jedincem plnochrupým*      Ocenění pro chovnost platí ode dne dovršení stáří jednoho roku

**    DKK: 0/0 až 1/1 bez omezení , 0/2, ½,  2/2 musí být pářeni pouze jedinci negativními. Za negativní jsou považováni jedinci  0 – 1. st.


DKK mohou posuzovat pouze tito veterináři:

MVDr.Jiří Šebek, CSc.
MVDr. Milan Snášil, CSc.