Jak uchovnit?

Podmínky uchovnění
Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Pokud chcete uchovnit psa či fenu prostřednictvím KCHLS, je vhodné být členem tohoto klubu, neboť člen platí za uchovnění psa částku pouze 100,- Kč.

 

Pokud Váš pes, fena má splněny podmínky chovnosti a máte zájem je použít k reprodukci, zašlete doporučeně žádost o uchovnění s následujícími doklady:

- Originál PP, originální posudky z výstav, originály soudcovských tabulek ze zkoušek, protokol s výsledkem rtg na DKK/DLK, doklad o členství v KCHLS (kopie složenky o zaplacení členského příspěvku) + 1 kopii každého dokumentu.

Žádosti k uchovnění zasílejte na adresy:
CCR, CBR, FCR, NSR: Ing. František Korda, Holičky 36, 379 01 Třeboň - hlavní poradce chovu pro retrievery
GR: Iva Maříková, Sedlo 1, 378 33 Číměř
LR: Stránský Josef, Prosečné127, 543 73